Krok 2: Analizowanie logów systemowych

Zanim potencjalnie szkodliwa próbka zostanie zakwalifikowana do testów, jeden z elementów systemu testującego sprawdza, czy złośliwe oprogramowanie na pewno wprowadza do Windows 10 niepożądane zmiany. W tym celu każdy wirus jest analizowany przez 15 minut. Wykluczony z testów czynnik ludzki nie daje możliwości upewnienia się, że np. malware po 60 sekundach zakończy swoją aktywność. Musimy więc założyć pewien próg czasowy, po którym powinniśmy przerwać analizę.