Krok 3: Metody wykonywania automatycznych testów

Najnowszą aktualizację dla poniższych metod wprowadzono w styczniu 2019 roku.

W testach porównawczych wszystkie produkty są poddawane ocenie w identycznym środowisku roboczym. System operacyjny, dodatkowe narzędzia oraz zainstalowane oprogramowanie, muszą być niezmienne. Obecnie nie ma takich produktów, które w drodze informatycznej ewolucji nie potrzebowałyby do prawidłowego funkcjonowania dostępu do Internetu. Wszystkim rozwiązaniom należy taki dostęp zagwarantować.